Svedea hundförsäkring

Viktiga punkter

svedea

 • Hundförsäkringen hos Svedea är mycket flexibel och du kan själv välja bort, välja till och justera innehållet så att du får en skräddarsydd lösning. Du kan påverka kostnaden genom att justera variabler som omfattning, maxersättning och självrisknivåer.
 • Till skillnad från de flesta andra försäkringsbolag tillämpar Svedea inte någon karenstid, så det går att få hunden försäkrad omedelbart.
 • Grundförsäkringen är veterinärvårdsförsäkringen, och utöver den finns det många tilläggsförsäkringar tillgängliga för särskilda syften.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för att teckna veterinärvårdsförsäkring. Däremot finns en övre åldersgräns för att teckna livförsäkring.
 • Till skillnad från många andra försäkringsbolag erbjuder Svedea reserförsäkring för hundar.
 • Svedea erbjuder en mycket omfattande rehabiliteringsförsäkring.
 • Det finns flera olika rabatter som kan sänka kostnaden.

Hos Svedea finns ingen karenstid för hundförsäkringen

Svedea tillämpar inte någon karentid för sin hundförsäkring, vilket innebär att din hund blir skyddad av försäkringen så snart du tecknat försäkringen. Detta skiljer Svedea från normen och är något som många hundägare uppskattar. Hos de flesta andra försäkringsbolag gäller en karenstid (vanligen kring två eller tre veckor) som löper från försäkringens tecknande.

svedea hundförsäkring

Åldersgränser för tecknande av försäkring

 • Veterinärvårdsförsäkring kan tecknas för valpen från 6 veckors ålder.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för veterinärvårdsförsäkringen.
 • Livförsäkring kan tecknas för valpen från 6 veckors ålder.
 • Den övre åldersgränsen för när man kan teckna livförsäkring varierar beroende på ras. För vissa raser är gränsen så pass låg som 4 år.

Veterinärvårdsförsäkring

Vad är maxersättningen?

Maxersättningen beror på vilken ersättningsnivå du valt. Det finns tre nivåer: max 25 000 kronor, max 50 000 kronor och max 75 000 kronor. (Det finns andra försäkringsbolag som erbjuder försäkringar som betalar ut mer än detta, så om 75 000 kr känns för lågt för dig, ta en titt på våra andra recensioner.)

Kan jag få ersättning för medicinkostnader?

Ja, det går att få ersättning för medicin som skrivs ut av veterinär. Det finns inte någon separat gräns för medicinkostnader, utan det är den vanliga övre gränsen som gäller.

Kan jag få ersättning för kastrering / sterilisering?

Det är bara under vissa omständigheter som veterinärvårdsförsäkringen täcker kastration / sterilisering.

Är MR/CT exkluderade?

Vissa försäkringsbolag har exkluderar kostnader för MR/CT. Så är inte fallet med Svedea, utan ersättning kan ges om en veterinär bedömer att MR/CT är nödvändigt.

Dolda fel

Ersättning för dolda fel ges endast om hunden haft sin veterinärvårdsförsäkring hos Svedea utan avbrott sedan före 4 månaders ålder. Dessutom krävs att en veterinärvårdsbesiktning ägde rum i åldern 7-12 veckor.

Ersättning för kostnader för avlivning

För ersättning för kostnader för avlivning ligger taket på 1 000 kronor. Ersättning betalas endast ut för en avlivning som sker på rekommendation av veterinär.

FirstVet

I veterinärvårdsföräkringen ingår kostnadsfri rådgivning via FirstVet tre gånger per år vid behov. Rådgivningen sker i form av videomöte över internet.

Pris

Kostnaden för en hundförsäkring hos Svedea varierar, bland annat beroende på hundens ras, ålder och om den är kastrerad. Du kan ange information om din hund på Svedeas sajt och få ett kostnadsförslag.

När Råd & Rön genomförde en prisjämförelse år 2017 placerade sig Svedea mycket bra och var billigast i fem av de sex kategorierna. Prisjämförelsen omfattade dock endast raserna Labrador Retriever, Jämthund och Chihuahua.

Rabetter

 • Du kan få rabatt på upp till 30% om du försäkrar valpen innan 4 månaders ålder
 • Om du har minst tre hundar att försäkra kan du få rabatt på upp till 20%
 • Det går att få 10% rabatt genom att kastrera hunden
 • Det finns en särskild rabatt på upp till 30% för hunduppfödare
 • Det finns en särskild rabatt på upp till 20% för veterinärer och djursjukvårdare på djursjukhus

Kan jag påverka självrisken?

Ja, det går att välja mellan flera olika självrisknivåer hos Svedea, vilket i sin tur påverkar kostnaden för försäkringen.

Lägsta möjliga självrisk är 1500 kr fast + 15% rörlig.

Högsta möjliga självrisk är 4500 kr fast + 25% rörlig.

Hur lång är självriskperioden?

Självriskperioden är 130 dagar. Detta placerar Svedea i mellangruppen; det finns vissa försäkringsbolag som har kortare självriskperiod och andra som har längre.

Tillgängliga tilläggsförsäkringar

Rehabiliteringsförsäkring

Ibland räcker det inte med veterinärvård, utan hunden behöver också rehabilitering – till exempel sjukgymnastik – för att bli bra igen efter skada eller sjukdom. Då är det skönt att ha en rehabiliteringsförsäkring.

Svedea erbjuder rehabförsäkring på två nivåer, och om du väljer den högsta nivån (Rehab XL) får du en av branschens mest omfattande rehabiliteringsförsäkringar för hundar.

Någon ersättning för rehabilitering ingår inte i Svedeas veterinärvårdsförsäkring, så det gäller att teckna den här tilläggsförsäkringen om man vill ha den typen av skydd.

Livförsäkring

Det här är en livförsäkring, vilket innebär att den – under vissa omständigheter – ger ersättning om hunden avlider eller behöver avlivas av medicinska skäl. Det är viktigt att läsa det finstilta så att man vet exakt vad som gäller. Svedeas livförsäkring innehåller till exempel även viss möjlighet att få ersättning om hunden blir stulen eller springer bort.

 • Ersättningstaket är angivet försäkringsbelopp, dock aldrig mer än hundens marknadsvärde.
 • Lägsta belopp som betalas ut är 5 000 kronor. När den beräknade ersättningen för hunden inte längre når upp till 5 000 kronor upphör livförsäkringen.
 • Den lägre åldersgränsen för när man kan teckna livförsäkring är 6 veckors ålder.
 • Den övre åldersgränsen för när man kan teckna livförsäkring varierar beroende på ras. För vissa raser är gränsen så pass låg som 4 år.
 • Hur länge livförsäkringen gäller beror på ras. För vissa raser är gränsen bara 8 år, för andra 10 år och för den tredje gruppen 12 år. Ersättningen sänks dock med 20% per år efter att hunden blivit 5 år, 7 år eller 9 år (beroende på ras).

Reseförsäkring

Om du tar en titt på villkoren för din vanliga hemförsäkring eller reserförsäkring, så ser du högst troligen att den inte har mycket att erbjuda om något händer med hunden som påverkar din resa. Många reseförsäkringar innehåller till exempel avbokningsskydd om någon människa i ditt hushåll blir sjuk eller skadad, men inte om det rör en hund. Det samma gäller om man är ute och reser med sin hund och den akut behöver veterinärvård eller hemtransport – då har man ofta ett väldigt dåligt skydd i den vanliga reserförsäkringen.

Med ett reserförsäkring för hund från Svedea kan du bland annat få ersättning upp till 75% för avbokningskostnader om en resa måste avbokas för att hunden blir akut eller livshotande sjuk. Det finns också möjlighet att få viss ersättning om du som ägare måste avbryta din resa för att fara hem till en hund som blivit sjuk. När du är ute och reser med din hund kan du få ersättning för förlängd vistelse om hunden behöver veterinärvård och ni däför inte kan åka hem enligt planen. Reserförsäkringen för hund ersätter också kostnader för veterinärvård på vistelseorten. Som alltid är det viktigt att läsa det finstilta för att beta exakt vad som gäller och hur stor del av kostnaderna som kan ersättas.

Avelsförsäkring

En avelsförsäkring kan bland annat ge ersättning för:

 • Fertilitetsutredning för tikar och hanar.
 • Förlorad avelsförmåga.
 • Merkostnader för att stanna hemma och vårda sjuk valp.

Användbarhetsförsäkring

En användbarhetsförsäkring kan komma på fråga om du har en arbetande hund, till exempel en jakthund eller servicehund. Om hunden förlorar sin förmåga att utföra sitt jobb kan ersättning betalas ut.