Hundförsäkring hos Moderna Försäkringar

På denna sida:

moderna hundförsäkringarModerna Försäkringar erbjuder tre olika hundförsäkringspaket:

  • Enkel Veterinärvård
  • Dubbel Veterinärvård
  • Trippel Veterinärvård

Med mest omfattande skyddet får du med Trippelförsäkringen, men det är förstås också det val som har högst försäkringspremie. Den Enkla försäkringen ger bara ett grundskydd, och ersätter till exempel inte kostnader för MR/CT, medicin och rehabilitering.

Avbokningsskydd ingår inte i Moderna Försäkringars hundförsäkringar. Du får alltså inte någon ersättning om du måste avboka din resa på grund av att din hund är sjuk eller skadad. Om denna typ av (hundrelaterat) avbokningsskydd är viktigt för dig, kontakta Moderna Försärkingars kundtjänst för att få veta mer om hur du kan ordna det via en hemförsäkring eller reseförsäkring istället.

Självriskperioden

Moderna Försäkringars hundförsäkringar utmärker sig genom att ha en ovanligt lång självriskperiod. Hos Moderna Försäkringar betalar du endast fast självrisk 1 gång per 180 dagar, även om flera ersättingsfall inträffar under den perioden. Rörlig självrisk betalas dock varje gång, som brukligt. En självriskperiod på 180 dagar är  längre än den hos vissa andra försäkringsbolag. Många andra hundförsäkringar har en försäkringsperiod på fyra månader eller ännu kortare, vilket innebär att man kan behöva betala den fasta självrisken flera gånger per år. Detta är en stor fördel med Moderna Försärkingars hundförsäkringar.

Du kan läsa mer om reglerna för självrisk längre ned på denna sida.

Försäkringspremie

På hemsidan kan du mata in information och göra olika försäkringsval, och därefter få se vad en hundförsäkring hos Moderna försäkringar skulle kosta. Exempel på information som du behöver ange är hundens ras, kön, inköpspris och födelsedatum.

Rabatter

  • Du kan få rabatt om du har försäkrar t.ex. ditt hem eller din bil hos folksam.
  • Du kan få 25% rabatt om valpen är yngre än 6 månader när du tecknar försäkringen. Rabatten gäller kostnaden för första försäkringsåret.
  • För en kastrerad tik ges 10% rabatt på både veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring.

Självrisk

Du kan välja mellan olika självrisknivåer hos Moderna försäkringar. Ju högre självrisknivå, desto lägre försäkringspremie och vice versa.

I skrivande stund innebär den lägsta självrisknivån att du bara betalar 1100 kronor i fast självrisk och 15% i rörlig självrisk. Väljer du den högsta självrisknivån innebär det 4 000 kronor i fast självrisk och 25% i rörlig självrisk.

Lång självriskperiod

Moderna försäkringar har en självriskperiod på 365 dagar för sin hundförsäkring. Detta innebär att du bara betalar fast självrisk en gång per 365-dagarsperiod, även om flera försäkringsfall inträffar under den perioden.

Ingen självrisk vid rovdjursskada

Om skadan är orsakad av ett rovdjur betalar du varken fast eller rörlig självrisk hos Moderna försäkringar.

Åldersgränser för att teckna hundförsäkring hos Moderna Försäkringar

Nedre åldersgräns

Valpen måste vara minst 6 veckor gammal för att kunna försäkras hos Moderna Försäkringar. Detta gäller både veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring.

Övre åldersgränser

7 år är åldersgränsen för när veterinärvårdsförsäkring kan tecknas för hunden. Om hunden redan är försäkrad hos Moderna när den fyller 7 år kan du dock behålla försäkringen resten av hundens liv om du så önskar.

7 år är åldersgränsen för när livförsäkring för hunden kan tecknas hos Moderna. Hur länge livförsäkringen gäller beror på hundens ras; för vissa raser upphör den redan vid 8 års ålder, hos andra går det att hålla hunden försäkrad ända till den är 10 år gammal.

När börjar försäkringen gälla? (Karenstid)

När du tecknar en hundförsäkring hos Moderna tar det 20 dagar innan den börjar gälla. Detta kallas karenstid, och de flesta (men inte alla) försäkringsbolag tillämpar en sådan vänteperiod. Detta för att de inte vill att hundägare ska vänta tills hunden redan är sjuk eller skadad med att teckna en försäkring.

Det finns tre viktiga undantag hos Moderna försäkringar:

  • Ingen karenstid gäller om hunden skadas på grund av olycksfall. Om du tecknar försäkringen och hunden därefter skadas i en olycka gäller alltså försäkringen trots att det inte har hunnit gå två veckor.
  • Om en valp försäkras innan den fyllt 12 veckor tillämpas inte någon karenstid, förutsatt att vissa vilkor uppfylls, bland anant vad gäller veterinärintyg. Kontakta Moderna Försäkringars kundtjänst för mer detaljerad information.
  • Om hunden redan är försäkrad hos något annat försäkringsbolag kan du byta till Moderna Försäkringar utan att det uppstår någon karenstid.

Veterinärvård

Som nämnts ovan finns det tre olika nivåer att välja mellan när man tecknar veterinärvårdsförsäkring hos Moderna: Enkel veterinärvård, Dubbel veterinärvård och Trippel veterinärvård. Det mest omfattande skyddet ges av Trippel veterinärvård.

Maxersättning

Enkel: Maximalt ersättningsbelopp är 30 000 kronor per år.

Dubbel: Maximalt ersättningsbelopp är 60 000 kronor per år.

Trippel: Maximalt ersättningsbelopp är 90 000 kronor per år eller 120 000 kronor per år.

Någon sänkning av maxbeloppet på grund av hundens ålder tillämpas inte av Moderna. Så länge din hund är ung nog att få vara försäkrad hos Moderna är den ung nog att få ut hela beloppet. Detta är en av fördelarna med Moderna jämfört med många andra försäkringsbolag.

Konsultation hos FirstVet

Oavsett vilken nivå du valt för veterinärvårdsförsäkringen ingår ett samarbete med FirstVet. Detta innebär att du utan kostnad kan konsultera en av FirstVets veterinärer via webkamera/mobilkamera så ofta som du behöver

Medicin

Med försäkringen Enkel Veterinärvård är möjligheterna att få ersättning för medicin mycket begränsad och täcker i princip bara medicin (och förband) som veterinären använder sig av på sin klinik. Med en Dubbel eller Trippel kan du däremot också få ersättning för receptbelagd medicin som veterinären skriver ut och du själv ger din hund. Maxgränsen för ersättningen är samma som maxgränsen för den totala försäkringen, vilket särskiljer Moderna från många andra försäkringsbolag. (Hos många andra försäkringsbolag finns det ett särskilt tak för medicinkonstander och det är mycket lägre än försäkringsbeloppet; ofta kan man inte få ut mer än några tusenlappar per år i ersättning för medicin.)

MR/CT

Enkel: Ingen ersättning för kostnader för MR/CT

Dubbel: Ersättning upp till 7 000 kr/år för kostnader för MR/CT

Trippel: Ersättning upp till 15 000 kr/år för kostnader för MR/CT