Hundförsäkring från Folksam

På denna sida:

folksam logoNär man tecknar hundförsärking hos Folksam kan man välja mellan tre olika paket:

  • Hundförsäkring Bas
  • Hundförsäkring Mellan
  • Hundförsäkring Stor

Bäst skydd får man med Hundförsäkring Stor, men givetvis innebär det också en högre premie. Exempel på områden där Bas, Mellan och Stor skiljer sig mellan varandra är hur hög ersättning man kan få och vad som krävs för att man ska få ersättning när hunden behöver veterinärvård.

Värt att tänka på är att avbokningsskydd inte ingår i Folksams hundförsäkringar. Med avbokningsskydd kan man under vissa omständigheter få ersättning om man måste boka av en resa för att man behöver stanna hemma och ta hand om sin sjuka eller skadade hund. Det finns flera försäkringsbolag som inkluderar avbokningsskydd i hundförsäkringen eller erbjuder det som tilläggsförsäkring, men Folksam är inte ett av dem. Om (hundrelaterat) avbokningsskydd är viktigt för dig, tag kontakt med en handläggare hos Folksam för att få detaljerad information om vad deras hemförsäkringar och reseförsäkringar har att erbjuda på den här punkten.

folksam djurförsäkring

Försärkingspremie

På Folksams hemsida kan du enkelt kontrollera hur olika faktorer påverkar vad det kostar att ha sin hund försäkrad hos Folksam. Du börjar med att ange grundläggande information om hunden, såsom ras, kön och födelsedag, och går sedan vidare till att välja mellan Bas, Mellan och Stor försäkring. Därefter kan du justera vissa faktorer som påverkar försäkringspremien, såsom självriskens storlek.

Självrisk

Vilken självrisknivå du väljer påverkar vad det kostar att försäkra hunden. Om du vill att självrisken ska vara låg blir försäkringspremien högre, och vice versa. Lägsta möjliga självrisk är i skrivande stund 1 800 kronor i fast självrisk + 20% i rörlig självrisk, medan den högsta är 3 000 kronor i fast självrisk + 20% i rörlig självrisk.

När du väljer självrisknivå, tänk på att Folksam har en självriskperiod på 125 dagar. Detta innebär att du bara behöver betala fast självrisk 1 gång för varje 125-dagarsperiod, även om hunden till exempel behöver veterinärvård flera gånger under perioden. Den rörliga självrisken betalar du däremot alltid.

Rabatt

Om du har en hemförsäkring hos Folksam kan du få rabatt på hundförsäkringen. Om du är intresserad av att samla ännu fler försäkringar hos Folksam kan det löna sig att kontakta en handläggare för att förhandla om ett paketpris, till exempel om du kan tänka dig att försäkra både hemmet, sommarstugan, bilen och hunden hos samma försäkringsbolag.

Vad innebär karenstid?

När du tecknar en hundförsäkring hos Folksam dröjer det 20 dagar innan den blir aktiv. Detta för att hundägare inte ska vänta med att teckna en försäkring tills deras hund redan är sjuk eller skadad.

För en ung valp finns dock vissa möjligheter att slippa karenstiden så att försäkringen börjar gälla omedelbart. Vanligen krävs att valpen är yngre än 12 veckor och har friskförklarats av en veterinär som utfärdat ett intyg om detta. Kontakta Folksams kundtjänst för mer detaljerad information om hur du kan se till att din valp blir skyddad direkt.

Hur gamla hundar kan försäkras hos Folksam?

Nedre åldersgräns

Folksam erbjuder hundförsäkring för hundar som är minst 6 veckor gamla. (För försäkring av yngre valpar, se Folksams Valpkullsförsäkring.)

Om du har köpt en valp är det bra att teckna hundförsäkringen innan valpen hunnit bli 12 veckor gammal; inte bara för att slippa karenstiden utan också för att Folksam då ger dig ett skydd mot dolda fel. Det finns dock vissa krav som måste uppfyllas för att du ska erhålla detta skydd, bland annat måste du se till att få ett veterinärvårdsintyg (utan anmärkningar) vid leverans av hunden. Skyddet mot dolda fel gäller sedan endast så länge du behåller försäkringen hos Folksam.

Övre åldersgräns

  • Veterinärvårdsförsäkring hos Folksam kan tecknas fram till att hunden är 6 år.
  • Livförsäkring hos Folksam kan tecknas fram till att hunden är 6 år. Livförsäkringen slutar gälla när hunden är 8-10 år, beroden på ras.Värt att veta är också att livebeloppet för livförsäkringen gradvis sänks med 20% varje år från och med 7 års ålder. Lägsta möjliga livbelopp är 5 000 kronor, därefter upphör livförsäkringen.

Veterinärvårdsförsäkring

Maxersättningen för Stor är 75 000 kronor. Väljer man Mellan ligger taket på 50 000 kronor, och med Bas kan man inte få mer än 25 000 kronor.

Från att hunden är 8 år sänks dessutom taket för den maximala ersättningen per år.
Bas: Sänkning med 2 500 kr per år, taket kan dock aldrig sänkas under 7 500 kr
Mellan: Sänkning med 5 000 kr per år, taket kan dock aldrig sänkas under 15 000 kr
Stor: Sänkning med 7 500 kr per år, taket kan dock aldrig sänkas under 22 500 kr

Ersättning för medicin

Med en basförsäkring är möjligheterna att få ersättning för medicin mycket begränsad.

Med en mellanförsäkring kan man få ersättning för receptbelagda mediciner, upp till maximalt 3 000 kronor per år. Samma sak gäller för den stora försäkringen, men taket för ersättning är 5 000 kronor per år.

MR/CT

Basförsäkringen ber inte någon ersättning för MR eller CT

Mellanförskringen ger ersättning för MR och CT upp till max 5 000 kronor per år

Storförsäkringen ger ersättning för MR och CT upp till max 7 000 kronor per år. För cellgiftsbehandling och/eller strålning är taket 10 000 kronor.

Rehabilitering

Basförsäkringen täcker inte kostnader för rehabilitering.

Mellanförsäkringen täcker kostnader för rehabilitering upp till max 3 000 kronor per år.

Storförsäkringen täcker kostnader för rehabilitering upp till max 5 000 kronor per år.

Kastration / Sterilisering

Kostnader för kastration / sterilisering täcks endast om ingreppet genomförs för att en veterinär anser det vara medicinskt befogat. Folksam måste ge sitt godkännande i förväg för att kostnaderna ska täckas. Det gäller för både bas, mellan och stor försäkring.

Avlivning & Kremering

Basförsäkringen och Mellanförsäkringen täcker inte kostander för avlivning och kremering. Med en Storförsäkring kan man få ersättning upp till 1 000 kronor, men endast om en veterinär intygar att avlivningen görs på grund av skada eller sjukdom som skulle vara ersättningsbar från försäkringen.