Bouvier des Flandres

På denna sida:

Bouvier des Flandres är en stor, atletisk, kompakt och kraftfull hund som odlades fram för att vakta och driva nötboskap, och på nätterna vaktade de även gården mot inkräktare. Namnet Bouvier des Flanders betyder boskapshund från Flandern. Flandern är ett område som idag ligger delvis i Franrike och delvis i Belgien.

Hundrasen Bouvier des Flanders är robust, med hög intelligens och god initiativförmåga. Den har också ett bra spårsinne. Rasen används än idag som boskapsdrivare, men har också visat sig fungera ypperligt som ledarhund, assistanshund, räddningshund, eftersökshund, och vakthund. Givetvis är det också många Bouvier des Flanders som lever som utpräglade sällskapshundar.

När en Bouvier des Flandres driver nötboskap nafsar den inte djuren i hasorna utan driver dem i rätt riktning genom att knuffa dem. För att detta ska fungera krävs både mod, styrka och intelligens, och detta har gjort rasen mycket passande att träna till att bli skyddshund och polishund.

För att kunna bli utställningschampion i Sverige måste en Bouvier de Flandres har meriter från bruksprov, tjänstehundscertifikat eller draghundstävling.

Bouvier des Flandres

Bouvier des Flandres i Sverige

Bouvier des Flandres är en förhållandevis ovanlig hundras i Sverige.

År 2017 fanns det 524 stycken registrerade Bouvier des Flandres i Sverige, vilket placerade rasen på plats 173 i listan över Sveriges vanligaste hundraser. Bouvier des Flandres var vanligare än Slovensky Pokov (523 individer) men inte lika vanlig som Welsh Corgi Pembroke (536 individer).

Svenska kennelklubben

Svenska Kennelklubben placerar Bouvier des Flandres i Grupp 1: vall-, boskaps- och herdehundar. Detta är en grupp som består av hundar som ursprungligen användes för att valla och/eller vakta får och nötboskap. Många medlemmar av den här gruppen används fortfarande för dessa ursprungliga ändamål, men det är också många som hålls som renodlade sällskapshundar eller som jobbar som polishund, militärhund, skyddshund och liknande.

Exempel på hundraser som precis som Bouvier des Flandres ingår i Grup 1 är Tysk schäferhund, Australian shepherd, Border collie, Briard, korthårig Collie, långhårig Collie, Kuvasz, Old English sheepdog och Shetland sheepdog.

Specialklubb och rasklubb

Inom SKK tillhör Bouvier des Flandres specialklubben ”Svenska Brukshundklubben” och rasklubben ”Svenska Bouvierklubben”.

Svenska Bouvierklubben är en klubb för både Bouvier des Flandres och den i Sverige ännu mer ovanliga hundrasen Bouvier des Ardennes.

https://www.brukshundklubben.se/

https://www.bouvierklubben.com/

Hur stor och tung blir en Bouvier des Flandres?

Den svenska rasstandarden för schäferhunden anger att idealmankhöjden för hanhund är 65 cm och för tik 62 cm, men spannet för vad som är godkänt är större än så.

Hanen ska enligt rasstandarden väga i spannet 35-40 kg, medan tiken ska väga 27-35 kg.

Päls och färg

En Bouvier des Flandres är vanligen grå, brindle eller sotig, men enfärgat svart är också tillåtet enlig rasstandarden. Rasstandarden godkänner inte ljusa (”urblekta”) färger. Det är tillåtet med en vit fläck på bringan.

Bouvier des Flandres hälsa

Det här är på det stora hela en tålig hundras som inte utmärker sig i statistiken över veterinärvård, dock förekommer höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsdysplasi (ED) i rasen. Svenska Bouvierklubben verkar för att alla ska röntga sina hundar och delta på de mentaltester som erbjuds.

Värt att veta är att Bouvieren har en ovanligt hög smärttröskel, för att kunna göra sitt jobb som vallare av nötkreatur.

Rasstandarden för Bouvier des Flandres anger specifikt att en hund inte får prisbelönas på utställning om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Bakgrund

Bouviers des Flanders avlades fram i Flandern, ett område som idag delas av Belgien och Frankrike. Den användes huvudsakligen av bönder och boskapshandlare som behövde den vallhund som kunde valla nötboskap, samt fungera som en allround vakthund om nätterna. Dessa mångsidiga hundar har också haft många andra uppgifter genom historien, bland annat har de fungerat som draghundar och jakthundar.

Rötterna för dagens Bouvier des Flanders ligger många hundra år tillbaka i tiden, med det var först år 1910 som en Bouvier des Flanders visades upp på en hundutställning. Denna utställning hölls i staden Gent i Flandern. På den tiden fanns det fyra tydliga typer av boskapshund i regionen, och Bouvier des Flanders var en av dem. De andra tre var Bouvier des Ardennes, Bouvier Pikhaar (även kallad Bouvier Moerman) och Bouvier Briarde. Efter långdragna diskussioner mellan intresserade hunduppfödare blev det så att man slopade Bouvier Briarde, behöll Bouvier des Ardennes, och slog ihop Bouvier Pikhaar och Bouvier des Flanders till en ras.

Rasstandarden för Bouvier des Flanders skapades år 1912. Två år senare utbröt första världskriget, och armén började använda Bouvier des Flanders som vakthundar och rapporthundar. En rapporthund används för att skicka meddelanden. Första världskriget orsakade stora förluster för Flandern, och rasen Bouvier des Flanders krypte rejält, men under mellankrigstiden lyckades man restaurera den och rädda den från att försvinna.