Agria hundförsäkring

På denna sida:

Viktiga punkter

agria

 • Agria är ett försäkringsbolag som helt inriktar sig på att försäkra djur.
 • Högsta möjliga ersättningsnivå för veterinärvårdskostnader är 120 000 kronor, vilket är högt jämfört med snittet i branschen.
 • Du har stora möjligheter att påverka skyddet och kostnaden genom att justera parametrar som ersättningsnivå, självrisk och tilläggsförsäkringar.
 • Den vanliga veterinärvårdsförsäkringen inkluderar inte kostnader för mediciner och rehabilitering. Det går att teckna en tilläggsförsäkring för medicinkostnader och en annan för rehab. Detta är bara två exempel ur den långa listan av tilläggsförsäkringar som erbjuds av Agria och som du kan använda för att komplettera grundskyddet.

agria djurförsäkring

Vilken karenstid gäller för den vanliga hundförsäkringen?

Karenstiden är 20 dagar. Detta innebär att din hund inte är skyddad av hundförsäkringen under 20 dagar från tecknandet av försäkringen.

Hur kan jag slippa karenstiden?

Hos Agria finns möjlighet att slippa karentiden när du tecknar försäkring för en ung valp. Valpen måste försäkras före 12 veckors ålder och senast 10 dagar efter leverans från uppfödaren. Det krävs också ett veterinärvårdsintyg som inte är äldre än 7 dagar från leveransdagen.

En annan lösning för att slippa karenstiden är att byta till Agria från ett annan försäkringsbolag för sin hundförsäkring. Detta gäller även för vuxna hundar. Kontakta Agria i förväg för att ta reda på exakt hur du ska gå till väga för att inte hamna i kläm.

Åldersgränser

 • Veterinärvårdsförsäkring kan tecknas från 6 veckors ålder.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för att teckna veterinärvårdsförsäkring.
 • Livförsäkring kan tecknas från 6 veckors ålder.
 • Den övre åldersgränsen för att teckna livförsäkring är 6 år. Livförsäkringen gäller tills hunden är 8 år, 10 år eller 12 år beroende på ras.

Veterinärvårdsförsäkring

 • Du kan välja mellan tre ersättningsnivåer: max 30 000 kronor, max 60 000 kronor och max 120 000 kronor. Att kunna välja så pass högt som 120 000 kronor är ovanligt i branschen, de flesta försäkringsbolag har sitt översta tak kring 75 000 kronor och försäkringsbolaget Sveland erbjuder upp till 100 000 kronor.
 • Taket för ersättningsbeloppet är det samma oavsett hundens ålder, vilket är ett stort plus.
 • Under vissa omständigheter kan ersättning betalas ut för kastrering och sterilisering.
 • Under vissa omständigheter kan ersättning betalas ut för MR/CT-undersökning, men man behöver inhämta särskilt godkännande från Agria.
 • Taket för ersättning för avlivning ligger på 1 000 kronor. Utbetalning sker endast för avlivning som rekommenderas av veterinär.
 • Under vissa omständigheter kan ersättning betalas ut för dolda fel. Det krävs bland annat att hunden varit kontinuerligt veterinärvårdsförsäkrad hos Agria sedan innan 4 månaders ålder.
 • Som nämnts ovan ingår ersättning för medicin och rehab inte i veterinärvårdsförsäkringen. En tilläggsförsäkring går att teckna för medicin och en annan för rehab.

Agrias telefonveterinär

När din hund har veterinärvårdsförsäkring hos Agria har du tillgång till Agrias telefonveterinär.

Självrisknivåer

Det går att påverka försäkringens kostnad genom att välja högre eller lägre självrisk. Självrisken består av två delar: en fast del och en rörlig del.

Lägsta möjliga självrisknivå: 1200 kr i fast självrisk + 15% rörlig självrisk

Högsta möjliga självrisknivå: 5 000 kr i fast självrisk + 25% rörlig självrisk

Självriskperiod

Självriskperioden är 125 dagar. Under denna period betalar du bara en enda fast självrisk, däremot löper den rörliga självrisken som vanligt.

Pris

Det är många faktorer som påverkar försäkringens pris. På Agrias sajt kan du ange information och få ett kostnadsförslag.

Exempel på faktorer som kan påverka föräskringens pris:

 • Hundens ras
 • Hundens ålder
 • Dina val gällande försäkringsskydd, inklusive ersättningsnivåer, omfång och eventuella tilläggsförsäkringar
 • Dina val gällande självrisk
 • Eventuella rabatter (se nedan)

Exempel på rabatter

Det finns många faktorer som kan göra att du får rabatt på din försäkring hos Agria. Här är några exempel.

 • Att du tecknar föräkringen via internet (10% rabatt första året)
 • Att du tecknar föräkringen för en valp som är yngre än 4 månader (30% rabatt första året)
 • Att du är en hunduppfödare med registrerat kennelnamn
 • Att hunden är registrerad i SKK
 • Att tiken är kastrerad
 • Medlemskap i hundklubb som samarbetar med Agria, t ex Svenska Kennelklubbens länsklubbar, Svenska Brukshundklubben eller Sveriges hundungdom.
 • Medlemskap i Svenska Jägarförbundet
 • Att du försäkrar minst tre hundar. (Om du har fler än tio hundar att färsäkra rekommenderas flockförsäkring istället för vanlig föräskring.)
 • Agriakortet (ett kreditkort) kan ge rabatter och förmåner.

Det går inte att kombinera rabatter så att man får mer än 50% rabatt på försäkringen.

Tilläggsförsäkringar

Medicin

Ersätter kostnader för medicin som skrivs ut av veterinär. Taket ligger på 6 000 kr per år.

Rehabilitering

Ersätter kostnader för rehabilitering, t ex sjukgymnastik, rehab-simning och rehab-massage. Taket ligger på 6 000 kr per år.

Trygghet

Ersätter kostnader för hundpensionat om ägaren akut blir för sjuk för att ta hand om hunden.

Inkluderar även en slags reserförsäkring, bland annat avbokningsskydd och ersättning för avbruten resa.

Taket ligger på 20 000 kronor per år.

Avelsförsäkring

En specialförsäkring för hundägare som är aktiva inom fältet hunduppfödning. Det finns tre olika alternativ:

 • Avel Silver
 • Avel Guld
 • Avel Guld Veterinärvård

Kan bland annat ge ersättning för dolda fel och förlorad avelsduglighet.

Det går att teckna försäkringen så att den gäller från valpkullens första levnadsdag.

Användbarhet

Detta är en försäkring för hundar som utför arbete, till exempel servicehundar. Ger ersättning om hunden förlorar sin arbetsförmåga.

Jakthundsförsäkring / Jaktlagsförsäkring

Särskilda försäkringslösningar finns tillgängliga för jakthundar och jaktlag. Kontakta Agria för mer information.

Livförsäkring

Livförsäkring kan ge ersättning om hunden dör eller avlivas på rekommendation av veterinär.

 • Den nedre åldersgränsen för att teckna försäkring är 6 veckor.
 • Den övre åldersgränsen för att teckna försäkring är 4 år för vissa raser och 6 år för andra.
 • Livförsäkringen förfaller när hunden blir 8 år, 10 år eller 12 år beroende på ras.

Ersättningen grundar sig på hundens marknadsvärde.

Ersättningen börjar sänkas när hunden fyller 5 år, 7 år eller 9 år beroende på ras.

När ersättningsnivån hamnar under 5 000 kronor upphör föräkringen.

Agria Flock

Agria Flock är en försäkringslösning för den som har fler än tio hundar att försäkra.

Kreditkort via Agria

Agriakortet är ett kreditkort som skapats genom ett samarbete mellan Agria och Länsförsäkringar. Att ha detta kreditkort innebär många fördelar för försäkringstecknaren.

Här är några exempel på förmåner som man kan skaffa sig med hjälp av Agriakortet:

 • Minskad självrisk för veterinärbesök
 • Möjlighet till smidig delbetalning via kortet i upp till 60 månader, inklusive 12 räntefria månader. Det går också att skjuta upp betalningen räntefritt i 3 månader.
 • 25% rabatt på grundvaccin hos AniCura
 • 5% rabatt på foder hos AniCura
 • Rabatter hos Evidensia Djursjukvård
 • Rabatter hos Dogtech