IF hundförsäkring

Viktiga punkter

if logo

 • Välj mellan Hundförsäkring och Stor Hundförsäkring. Stor Hundförsäkring ger ett mer omfattande skydd, har högre ersättningsnivå och kostar mer.
 • IF har inte något stort utbud av tilläggsförsäkringar.
 • Hos IF finns möjlighet att välja att enbart ha fast självrisk, vilket skiljer IF från de flesta andra försäkringsbolag som försäkrar hundar.
 • Det går inte att teckna en försäkring för en hund som är äldre än 6 år.
 • Ersättning för dolda fel ingår aldrig i försäkringen, vilket är ovanligt. De flesta av konkurrenterna ger ersättning för dolda fel under vissa förutsättningar.

Hur lång är karenstiden?

Karentiden för IF:s hundförsäkringar är 20 dagar. Det är tiden som löper från teckningsdatumet till den dag då hunden börjar skyddas av föräkringen.

Att slippa karenstid

Du kan slippa karenstiden genom att teckna försäkringen för din valp inom 120 dagar efter födelsen och inom 10 dagar från inköpstillfället. Förutom att uppfylla dessa två krav krävs också att ett veterinärintyg för valpen utfärdats max sju dagar innan köpedagen.

Kontrollera alltid det finstilta med IF, bland annat vad gäller inköpstillfälle vs leveransdatum.

if hundförsäkring

Åldersgränser

 • Den nedre åldersgränsen för att teckna hundförsäkring hos IF är 6 veckor.
 • Den övre åldersgränsen för att teckna hundförsäkring hos IF är 6 år.

Veterinärvårdsförsäkring

IF erbjuder två paketlösningar: Hundförsäkring och Stor Hundförsäkring. Det har inte att göra med själva hundens storlek, utan omfattningen av skyddet.

Ingen av lösningarna ger ersättning för dolda fel.

Hundförsäkring

Taket för ersättning är 30 000 kronor per år.

Ersättning för rehabilitering, avlivning och medicin ges ej.

Kastrering och sterilisering ersätts om veterinär anser att ingreppet är nödvändigt av medicinsk anledning.

CT/MR och Scintigrafi ersätts med maximalt 10 000 kr per försäkringsår.

Strålning och cellgiftsbehandling ersätts med max 5 000 kronor.

Stor hundförsäkring

Ger ett vidare skydd än den vanliga hundförsäkringen, och omfattar bland annat två kejsarsnitt, rehabilitering och avlivning.

Taket för ersättning är högre än för vanlig hundförsäkring och ligger på 60 000 kronor per år.

Stor hundförsäkring ersätter kostnader för medicin som ordinerats av veterinär. Ingen särskild kostnadsbegränsning gäller för medicin, utan det räknas som reguljär kostnad. Detta skiljer IF från många andra föräkringsbolag, eftersom det är vanligt att just ersättning för medicin har ett eget tak som är lägre än för andra veterinärvårdskostnader.

Kastrering och sterilisering ersätts om veterinär anser att ingreppet är nödvändigt av medicinsk anledning.

CT/MR och Scintigrafi ersätts med maximalt 15 000 kr per försäkringsår.

Strålning och cellgiftsbehandling ersätts med max 5 000 kronor. (Samma som för vanlig hundförsäkring.)

Kostnader för rehab som är ordinerad av veterinär och godkänd av IF ersätts upp till 6 000 kr per föräskringsår.

Kostnader för avlivning och veterinärens omhändertagande av kroppen ersätts upp till 3 000 kronor, när avlivning rekommenderats av veterinär.

Säkning för äldre hundar

Från att hunden blivit 7 år gammal sänks taket för ersättningen från veterinärvårdsförsäkringen. För den vanliga hundförsäkringen sänks taket med 3 000 kronor per år, dock hamnar taket aldrig lägre än 10 000 kronor. För Stor Hundförsäkring sänks taket med 5 000 kronor per år, dock hamnar taket aldrig lägre än 15 000 kronor.

Självrisknivåer

Det finns möjlighet att påverka försäkringens pris genom att välja en lägre eller högre självrisknivå. Självrisken består vanligen av en fast del och en rörlig del, men hos IF Finns även möjlighet att välja att ha enbart fast självrisk – något som är mycket ovanligt i branschen.

Självrisknivåer:

2500 kr + 0% rörlig

4500 kr + 0% rörlig

2500 kr + 20% rörlig

4500 kr + 20% rörlig

Självriskperiod

Självriskperioden är 100 dagar. Detta är jämförelsevis kort tid i förhållande till snittet i branschen.

Pris

Priset på färsäkringen kommer att påverkas av flera olika faktorer. På IF:s sajt kan du fylla i uppgifter och få ett kostnadsförslag.

Exempel på faktorer som spelar roll:

 • Hundens ras
 • Hundens ålder
 • Hundens användningsområde (t ex jakthund, enbart sällskapshund)
 • Hundens inköpspris
 • Dina val rörande försäkring, omfattning och eventuella tilläggsförsäkringar
 • Dina val rörande självrisk

Separat olycksfallsförsäkring för hund

Hos IF går det att teckna enbart olycksfallsförsäkring för hunden om man så föredrar. Det krävs alltså inte någon grundläggande veterinärvårdsförsäkring för att få teckna olycksfallsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen ersätter veterinärvård när kraven för olycksfall är uppfyllda. Det övre taket för ersättning är 30 000 kronor per år.

Tilläggsförsäkringar

Livförsäkring

Livförsäkring kan tecknas från 6 veckors ålder till 6 års ålder.

Från 7 års ålder sänks livbeloppet med 20% per år. När hunden är 10 år upphör livförsäkringen.

Användbarhet

Detta är en föräskring för arbetande hundar, till exempel sådana som används som jakthund eller avelshund. Försäkringen ger, under vissa omständigheter, ersättning om hunden förlorar sin arbetsförmåga.

Uppfödare

Särskilda försäkringslösningar finns för hunduppfödare. Det går till exempel att ordna så att valpen är försäkrad redan från födselsedagen. Uppfödare kan få 20% rabatt. Det finns möjlighet att köpa flockförsäkring.