Kattförsäkring

kattförsäkring

En katt blir snabbt en del av familjen och om katten blir sjuk eller skadad så vill man att den skall kunna få den bästa vård som är möjligt. Man bör därför teckna en kattförsäkring så snart som möjligt efter att man har tagit hem sin nya katt. Helst samma dag. En kattförsäkring garanterar att man aldrig behöver känna att man inte kan ge sin katt den vård den behöver för att det är fört dyrt. Om man inte har någon försäkring så kan det lätt bli svårt att betala för din katts vård. Om din katt skadas eller får en allvarlig sjukdom så kan veterinärkostnaderna lätt stiga till flera tiotusentals kronor. Detta kan vara mycket svårt att ha råd med om man har en kattförsäkring.

Det är lätt att tycka att kattförsäkringar och andra djurförsäkringar såsom hundförsäkringar och smådjursförsäkringar är väldigt dyra och undra om en kattförsäkring är värd pengarna, och undra om man inte klara sig utan en försäkring. Svaret på dessa frågor är att ja en kattförsäkring är värd pengarna och man skall aldrig vara utan en för sin katt.

Anledningen till att djurförsäkringar är relativt dyra är att veterinär vård är dyr och att husdjur såsom katter relativt ofta blir skadade. Om försäkringsbolaget kunde erbjuda försäkringar till lägre priser och fortfarande tjäna pengar skulle de göra det. Men eftersom så många husdjursägare måste utnyttja djurförsäkringen så kan de inte göra det.

Jämföra kattförsäkringar

Vad skall du tänka på när du jämför kattförsäkringar

 • Vad ingår i försäkringen? Ingår det sakar som är tilläggsförsäkringar hos andra bolag.
 • Hur stora kostnader täcker försäkringen?

  kattunge

  Kattungar kan försäkras från 6 veckors ålder.

 • Minskar teckning med ålder.
 • Hur hög är självrisken.
 • Har försäkringen rörlig eller bara fast självrisk
 • Hur lång är självriskperioden.
 • Ingår det någon medicinförsäkring
 • Ingår det någon rehabiliteringsförsäkring
 • Vilka sjukdomar och åkommor täcks inte.
 • Hur lång är karenstiden
 • Hur gamla katter får man försäkra. Det är bäst att välja ett bolag som accepterar gamla katter från dag ett.
 • Vilka tilläggsförsäkringar ingår i priset.
 • Vilka tilläggsförsäkringar finns tillgängliga.
 • Ingår någon livförsäkring. Behöver du en.
 • Vad kostar försäkringen.
 • Vilka rabatter finns tillgängliga. Många försäkringsbolag ger rabatter om de vidtar steg för att minska skaderisken. Ett exempel på detta är t.ex. om du kastrerar din hankatt.
 • Kom ihåg att din katts ras påverkar villkoren för försäkringen. Ta därför alltid reda på vad som gäller för din ras.

Behöver jag en kattförsäkring även om min katt inte är rasren

Ja. Hur mycket katten är värd påverkar inte hur mycket det kostar att ge katten den vård den behöver. Alla kattraser kan bli skadade och vården kommer kosta lika mycket oavsett vilken ras den har. Man vuxen kattskall sträva efter att ge alla katter den vård de behöver oavsett hur mycket de kostar. Det spelar ingen roll om du väljer ha en bondkatt eller raskatt. Du som ägare är alltid skyldig att ge den ett gott liv och god vård.

Vilka försäkringar du behöver kan dock variera lite beroende på vilken katt du har. Du bör teckna en veterinärvårdsförsäkring för din katt oavsett om den är rasren eller inte. Om din katt är rasren så kanske du också vill teckna en livförsäkring. Denna täcker djurets värde om det dör. Om du vill avla på den kan en avelsförsäkring också vara ett bra val. Att försäkra en bondkatt är med andra ord normalt billigare eftersom man inte behöver livförsäkring. Prisskillnaden är dock normalt relativt liten eftersom livförsäkringar täcker en mindre summa än veterinärvårdsförsäkringar. Det är också mer ovanligt att livförsäkringar behöver betala ut. Betydligt fler katter blir skadade eller sjuka än dör under omständigheter som täcks av en livförsäkring.

Veterinärvårdsförsäkringar för katter

En veterinärvårdsförsäkring är den viktigaste typen av försäkring som alla kattägare bör teckna för sina katter. En veterinärvårdsförsäkring täcker de kostnad som uppstår för vård och kirurgi. Hur stora kostnader försäkringen täcker varierar mellan olika försäkring. Det gör också självrisken. Den del av kostnaden som du måste betala själv. Observera att dessa försäkringar normalt bara täcker behandling som utförs av en legitimerad veterinär. Det är viktigt att veta att det ofta finns vissa åkommor som försäkringen inte täcker. Vilka dessa är beror på din katts ras och vilket försäkringsbolag du väljer. Det är bäst att kolla med försäkringsbolaget om en viss behandling täcks innan man låter genomföra den. I vart fall om behandlingen inte är akut. Akutvård täcks i det flesta fall av försäkringen.

Tilläggsförsäkringar

Det finns en rad olika tilläggsförsäkringar som kan teckna för sina katt. De mest vanliga är:

 • Livförsäkring: En livförsäkring täcker kattens värde om den dör före en viss ålder. Hur gamla katter kan bli och fortfarande täckas av sin livförsäkring varierar beroende på ålder. I de flesta fall täcker försäkringen kattens värde om de dör innan 10-13 års ålder. En livförsäkring är inte nödvändig men kan vara en bra investering om man har en värdefull rasren katt. Det är vanligt att det ersatta värdet börjar gå ner vid en given ålder. Efter det blir din katt mindre värd för varje år som går. Läs alltid reglerna som gäller hos ett visst försäkringsbolag innan du tecknar en livförsäkring.
 • Reseförsäkring: Många bolag erbjuder speciella reseförsäkringar som täcker din katt under resor.
 • Avelsförsäkring: Avelsförsäkringar ger speciell täckning för hälsoproblem som kan uppstå om man avlar på sin katt. Dessa försäkringar kan vara en mycket bra investering om man avlar raskatter.
 • Medicinförsäkring: Medicinförsäkringar täcker kostnader för receptbelagda mediciner till din katt. Medicinförsäkring ingår ibland men inte alltid i veterinärvårdsförsäkringar. Titta alltif om en kattförsäkring täcker medicin innan du tecknar den. Om inte så kan kostnaderna för medicin bli höga eftersom många receptbelagda mediciner är dyra.
 • Trygghetsförsäkring: Dessa försäkringar träder i kraft om du blir sjuk. Inte om din katt blir sjuk. Om du har en trygghetsförsäkring och blir för sjuk eller skadad för att kunna ta hand om sin katt så betalar denna försäkring för att din katt skall kunna sättas på ett pensionat tills du blir friskare och kan ta hand om din katt igen.
 • Rehabiliteringsförsäkring: En rehabiliteringsförsäkring ger ersättning så att katten kan få rehabilitering för att återhämta sig snabbare från sin skada eller sjukdom.
 • Förhöjd veterinärvårdsförsäkring: Denna försäkring ökar det vårdbelopp som försäkringen täcket.

Vanliga frågor

Hur gamla katter kan jag försäkra?

Olika försäkringsbolag har olika regler för hur gamla katter får vara när man försäkrar dem. Vissa bolag försäkrar bara katter upp till 6 års ålder medan andra bolag försäkrar katter oavsett ålder. Du kan hitta bolag som låter dig försäkra äldre katter. Jag rekommenderar att du tecknar en försäkring hos ett bolag som låter dig försäkra gamla katter även om du har en ung katt. Om du byter bolag när din katt är äldre så kommer du få betala en högre premie än du får betala om du väljer ett bolag som accepterar äldre katter från dag ett och håller din katt försäkrade med dem. Det lönar sig att att planera för framtiden och vara trogen ett visst bolag. Det är vanligt att maxersättning minskar när katten blir äldre.

När kan jag teckna en försäkring för min katt?

Du kan teckna en kattförsäkringar för katter som är minst 6 veckor gamla. Yngre katter än så kan inte försäkras. Detta är normalt inte ett problem eftersom en katt skall vara äldre än så innan de tas från sin mamma. Ungar som tas från sin mor för tidigt kan visa stressbeteenden hela livet. Detta innebär att du i normalfallet kan teckna en försäkring samma dag som du tar hem din katt.

När börjar min försäkring gälla?

Rasren katt

Priset på din kattförsäkring kan skilja mellan olika raser

De flesta försäkringar har en karenstid när du först tecknar din försäkring. Detta innebär att du inte är skyddad från dag ett. Försäkringar täcker inget som sker innan karenstiden har gått ut. Detta beror på att man inte skall kunna missbruka försäkringar genom att vänta att teckna en försäkring tills ens katt behöver vård . Karenstid gäller bara när du tecknar en ny försäkring. Inte om du flyttar din försäkring till ett nytt bolag.

Karenstiden är normalt 20 dagar men det är bäst att alltid kolla hur lång den är när du tecknar en försäkring eftersom olika bolag kan använda olika karenstider.

Om du inte vill ha någon karenstid så kan du teckna en försäkring hos Svedea. De erbjuder under vissa förhållanden försäkringar helt utan karenstid. Detta gäller dock bara om din kattunge är mindre än 4 månader gammal och att det har gått mindre än 10 dagar sedan du köpte den. Det finns inget bolag som låter dig teckna en kattförsäkring utan karenstid för vuxna katter.

Självrisk

Vad är självrisk

Självrisk är den kostnad som man själv måste betala för om ens katt blir sjuk. Hur stor denna summa är varierar mellan olika bolag och olika försäkringar. Man kan ofta få en lägre premium om man accepterar en högre självrisk. Om du tecknar försäkring för en katt som är mindre än ett år gammal bör du alltid välja en så liten självrisk som möjligt även om detta innebär en högre premium. Detta beror att katter är betydligt mer benägna att bli skadade eller sjuka under sitt första livsår än de är när de blir äldre. Du kan därför välja en högre självrisk när din katt börjar bli lite äldre. Jag rekommenderar dock normalt alltid att man väljer en låg självrisk.

Vad är fast självrisk?

En fast självrisk är en självrisk som alltid är lika stor oavsett hur mycket pengar din katts vård kostar. Om din fasta självrisk t.ex. är 1500 kr så innebär detta att du måste betala de första 1500 kr som vården kostar innan försäkringen börjar täcka kostnaderna. Kostnader över detta belopp täcks av försäkringen.

Vad är en rörlig självrisk?

En rörlig självrisk är en självrisk som utgör en procent av den totala vårdkostnaden och vars storlek varierar beroende på hur mycket vården kostar. Om den rörliga självrisken t.ex är 20% så innebär detta att du måste betala 1000 kr själv om vården kostar 5000. Ju högre vårdkostnaden blir desto större blir självrisken som du betalar själv. En låg rörlig självrisk är mycket viktigare än en låg fast självrisk när man väljer kattförsäkring. Den rörliga självrisken blir nämligen lätt mycket högre än den fasta självrisken. Helst skall man välja en försäkring utan rörlig självrisk. Dessa är dock dyrare än försäkringar med rörlig självrisk.

Självriskperiod

Självriskperioden är den period under vilken en självrisk utgår. Om din katt måste få flera behandlingar under denna period så utgår ingen ny självrisk. Efter självriskperioden är över så får du betala en ny självrisk om din katt behöver mer vård. Hur lång självriskperioden är varierar mellan olika försäkringar. Den kan vara allt från 100 till 365 dagar. När du jämför försäkringar så är det bättre ju längre självriskperioden är.