Hundförsäkring

På denna sida:

Hundförsäkringar

Jämför hundförsäkringar

Här nedan kan du och andra hundälskare jämföra hundförsäkringar för att hitta den försäkring som passar din hund allra bäst. Tänk på att inte bara titta på priset utan också på vad som ingår i försäkringen. Den billigaste hundförsäkringen är inte alltid det bästa valet.

Skydda din hund och dig själv

När man köper en valp eller adoptera en vuxen hund så blir den snabbt en del av familjen som man älskar. Man båda vill och har ett ansvar att ge dem det bästa möjliga liv man kan ge dem. Tyvärr så riskerar hundar precis som människor att bli sjuka och behöva vård. Veterinärvård kan snabbt bli dyrt. Ett litet problem som vaglar i ögonen kan lätt kosta 2000 kr och det är inte ovanligt att en enklare operation kostar 15 000 kr eller mer. Det krävs alltså inte mycket för att hund skall behöva vård för åtskilliga tusen. Det är av denna anledning mycket viktigt att man alltid har en hundförsäkring.

Man bör teckna en en försäkring för sin hund när den är en liten valp och sedan hålla den försäkrade hela livet. På detta sätt slipper man att riskera att hamna i en fruktansvärd situation där man inte har råd att ge sitt djur den vård den behöver.

Att teckna en hund försäkring kan dock som jag har lärt mig av egen erfarenhet tyvärr vara både dyrt och förvirrande. Olika försäkringar kostar olika mycket och erbjuder olika skydd. Allt detta kan göra det mycket svårt att jämföra hundförsäkringar med varandra. Jag har därför skapat denna webbsida i hopp om att kunna göra det lite lättare för dig och mina andra läsare att hitta rätt försäkring för din hund och dina andra husdjur.

Nedan kan du läsa mer om vad du skall tänka på när du väljer hundförsäkring.

Måste man ha hundförsäkring

 
hundvalp som behöver försäkring

Man bör alltid teckna hundförsäkring för sin valp så tidigt som möjligt.

Nej det finns ingen lag som säger att du måst försäkra din hund. Du måste dock ta väl hand om din hund och du har en legal skyldighet att ge hunden den vård den behöver. Det är olagligt att låta sin hund lida.

Med detta sagt så skall man alltid ha sin hund försäkrad. Att inte ha sin hund försäkrad kan som tidigare nämnt lätt bli mycket dyrt och man kan inta välja att inte ge sin hund den vård den behöver när den behöver det. Att betala för en försäkring kan verka som en onödig kostnad. Särskilt om man har en hund som tenderar att vara frisk. Men det är mycket billigare än att betala för vård själv när den behövs och det är mycket billigare än att behöva låna pengar till en operation för sin hund när man inte har pengar för att betala för den.

Att ha en hundförsäkring skyddar en dock inte bara från vårdkostnader utan många hundförsäkringar täcker även eventuella skadestånd man kan tvingas betala om ens hund biter någon eller om den orsakar annan skada. Kom ihåg att man har strikt ansvar för sin hund och är ansvarig för det den gör även om någon annan provocerade fram hundens beteende. Även den snällaste hund kan hamna i en situation där den t.ex. bakas in i ett hörn av en berusad man och biter denna. Man kan därför aldrig anta att ”min hund skulle aldrig bita någon”.

Ett undantag

Det finns ett undantag från att man alltid bör ha en hundförsäkring. Detta är om man kan sätta av 20 – 30 000 i ett speciellt konto. Ett konto som man inte rör och som är helt dedikerat till eventuella kostnader som normalt skulle ha täckts av hundförsäkringen. I detta fall kan man vara sitt eget försäkringsbolag.

Om man väljer att agera som sitt eget försäkringsbolag är det mycket viktigt att man aldrig lånar pengar ur detta konto och att man sätter av nya pengar till kontot så snart som möjligt om man tvingas ta pengar ur det för att betala av veterinärkostnader. Detta alternativ skyddar dig dock inte från kostnader som kan uppstå om man blir skadeståndsskyldig. Jag rekommenderar även i denna situation att man väljer att teckna en hundförsäkring eftersom detta ger dig ett bättre skydd och låter dig känna dig helt trygg i det faktum att alla hundrelaterade kostnader kommer täckas av din försäkring.

Välj rätt försäkring för din hund